Cerrahi prosedurler

Başparmak eklemi kireçlenmesi

Karpometakarpal artroz yani başparmak kökü ekleminin kireçlenmesi ileri yaşta kıkırdak yapısının bozulmasına bağlı olarak gelişen ve el fonksiyonları özellikle kavrama gücünü ciddi derecede azaltabilen bir hastalıktır. Erken evre hastalıkta enjeksiyonlar splintleme ve bir takım fizik tedavi yöntemleri fayda sağlamaktayken hastalığın ilerleyen evresinde eklem fonksiyonunu artırmaya ve ağrıları azaltmaya yönelik cerrahi tedavilerle el fonksiyonlarına ciddi fayda sağlanmaktadır.

skafoid kırığı kapalı cerrahi

Erken dönemde yerinden kaymamış ya da yerinden kayma potansiyeli az olan kırıklarda kapalı yöntem ile 1 cm'lik kesi ile kemik tespiti uygulanarak erken dönemde hareket ve hızlı iyileşme sağlanması mümkün olabilmektedir. Her kırık için uygun olmayan bir yöntem olup seçilmiş olgularda başarı oranı yüksektir.

Unikondiler diz Artroplastisi

Diz eklemi üç bölümden oluşmaktadır. Bu yüzeylerde eklem kıkırdak hasarları hayat kalitesini engelleyecek seviyeye ulaştığında ve cerrahi tedavi dışı yöntemler fayda göstermediğinde yüzey değiştirme cerrahileri ağrı kontrolu ve eklem fonksiyonlarının yenilenmesinde fayda sağlamaktadır. Unikondiler diz artroplastisi sadece kıkırdak hasarı olan bölgenin yenilendiği ve geleneksel total eklem artroplastisine oranla uygun seçilmiş olgular daha erken rehabilitasyon ve daha iyi fonksiyonel sonuçlar sağlamaktadır.