Bilimsel yayınlar & cv

Doç. Dr. Kaya TURAN

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı


Training information:

 

Graduated high school: Antalya Private Akev High School – 2003

 

Graduated university: Trakya University Faculty of Medicine – 2009


Specialization training: Izmir Katip Çelebi University Ataturk Education Research Hospital, Orthopedics and Traumatology Clinic, 2009-2015

 

 

Information about work experience:

 

Afyon Çay State Hospital  (2009)


Izmir Ataturk Training and Research Hospital (2009-2015)


Konya Beyhekim State Hospital (2015-2016)


Edirne Uzunköprü State Hospital (2016-2020)


İstinye University Faculty of Medicine Orthopedics and Traumatology Department 2020 -                                                                                        

Thesis of expertise in medicine:

 

Flap Reconstruction of the Lower Extremity, Izmir Katip Çelebi University Ataturk Education Research Hospital, Orthopedics and Traumatology Clinic, 

Thesis Advisor: Prof. Dr. Muhittin Sener, 2013

 

Publications:

 

E.1. Turan K, Tahta M, Bulut T, Akgün U, Sener M. Soft tissue reconstruction of foot and ankle defects with reverse sural fasciocutaneous flaps. Rev Bras Ortop. 2017 May 13;53(3):319-322. doi: 10.1016/j.rboe.2017.05.002.

E.2. IS Satoglu, S Akcay, K Turan, H Çabuk, C Kazimoglu, A Kurtulmus  Proximal femoral nail application in lateral decubitus position under manual traction: surgical technique details and evaluation of early postoperative roentgenograms Injury 2013 Feb 44, S 17

E.3. Serkan Akçay, İsmail Safa Satoğlu, Haluk Çabuk, Kaya Turan, Intertrokanterik Femur Kırığının İntramedüller Çivi ile Fiksasyonunda Kompresyon Vidasının Pelvis içine Migrasyonu, Journal of Academic Research in Medicine JAREM 2013

 

E.4. Turan K, Köroğlu C, Çabuk H. Late Presenting Pediatric Radial Neck Fracture: A Case Report and Review of the Literature. Journal of Orthopaedic Case Reports. 2021;11(1):20.

 

E.5. Turan K, Çabuk H, Muratoğlu GO. Total Diz Artroplastisi Sonrası Geç Dönemde Gelişen Peroneal Palsi: Vaka Sunumu. Sakarya Tıp Dergisi. 2021;11(3):698–701.

 

E.6. Turan K, Çabuk H, Köroğlu C, Öztürk Ç. Increased acromiohumeral distance in a double-row arthroscopic rotator cuff surgery  compared to a single-row surgery after 12 months. Journal of Orthopaedic Surgery and Research. 2021;16(1):1–7.

 

E.7. Turan K, Çabuk H. Comment on “Subacromial space volume in patients with rotator cuff tear: The effect of surgical repair” by Pepe et al. 2021; Acta Orthop Traumatol Turc

 

E.8. Atar S, Demirhan E, Cabuk H, Turan K, Dedeoglu SS, Kuru Ö. Comparison of pain, muscle strength, and functional status following unicompartmental knee arthroplasty, total knee arthroplasty, and conservative management of gonarthrosis. Indian Journal of Orthopaedics. 2021;1–9.

 

E.9. Akgun U, Bulut T, Turan K. Biopsy in Orthopaedic Oncology. Medical Journal of Aegean Clinics. 2014;52(1).

 

E.10. Çabuk H, Kuşku Çabuk F, Turan K. The time from injury to surgery is an important factor affecting the mechanoreceptors at stump of torn anterior cruciate ligament. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery. 2022;1–5.

 

E.11. Turan K, Tunçez M, Muratoğlu OG, Ergün T, Çabuk H. Patient anxiety levels in orthopedic outpatient clinics at hospitals with different patient population densities. Journal of Surgery and Medicine. 2022;

 

E.12. Özyürek S, Turan K, Çabuk H. Arthroscopic full thickness rotator cuff repair and clinical results. TOTBİD Dergisi. 2022;(21):171–81.

 

E.13. Turan K. Dirsek Artriti ve Artroplastisi. In: AAOS Kapsamlı Gözden Geçirme. Güneş Tıp Kitabevleri; 2022. p. 832–8.

 

E.14.  Kara GK, Kavak H, Gökçen B, Turan K, Öztürk Ç, Aydınlı U. The effects of patient related factors on hidden and total blood loss in single-level open transforaminal lumbar interbody fusion surgery. Acta Orthop Traumatol Turc. 2022 Jul;56(4):262-267. doi: 10.5152/j.aott.2022.21380. PMID: 35943076.

 

E.15. Ergün T, Peker A, Aybay MN, Turan K, Muratoğlu OG, Çabuk H. Ultrasonography vıew for acute ankle ınjury: comparison of ultrasonography and magnetic resonance ımaging. Arch Orthop Trauma Surg. 2022 Jul 22. doi: 10.1007/s00402-022-04553-8. Epub ahead of print. PMID: 35867114.

 

E.16.  Yıldırım C, Muratoğlu OG, Turan K, Ergün T, Mısır A, Aydın M. The intra- and interobserver reliability of five commonly used intertrochanteric femur fracture classification systems. Jt Dis Relat Surg. 2022;33(1):187-192. doi: 10.52312/jdrs.2022.498. Epub 2022 Mar 28. PMID: 35361094; PMCID: PMC9057552.

 

Papers and posters presented at international scientific meetings

 

F.1. Kaya Turan, Tuğrul Bulut, Ulaş Akgün, Muhittin Şener Soft Tissue Reconstruction of Foot and Ankle Defects With Reverse Sural Fasciocutaneous or Lateral Supramalleolar Flap, Sözlü Sunum, 13. EFSM Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery – 2016 Antalya

 

F.2. Ahmet Savran, Cem Özcan, Kaya Turan, Muhittin Şener, Case Series: Lateral Supramalleolar Flap Reconstruction For Foot And Ankle Defects, Sözlü Sunum, 4. Congress of Asia Pacific Federation of Societies for Reconstructive Microsurgery – 2018 Antalya

 

F.3. Kaya Turan, Görkem Muratoğlu, Haluk Çabuk, A Novel Percutaneuous İntrafocal Reduction Technique To Reduce Pediatric Brachialis-Penetrating Type 4 Supracondylar Humerus Fracture, International Congress on Scientific Advances, ICONSAD 21, December 2021

 

 

 

Papers and posters presented at national scientific meetings

 

G.1. İsmail Safa Satoğlu, Serkan Akçay, Kaya Turan, Haluk Çabuk, Cemal Kazımoğlu İntertrokanterik Kırıkların Tedavisinde Proksimal Femoral Çivinin Lateral Dekübit Pozisyonunda Manuel Traksiyon İle Uygulanması Acta Orthop Traumatol Turc. Sözlü Sunum, 23. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – 2012 Antalya

 

G.2. Serkan Akçay, Kaya Turan, Ahmet Kurtulmuş, İsmail Safa Satoğlu, Muhittin Şener, Seyrek Bir Ulnar Nöropati Ve Median Nöropati Birlikteliği Sebebi: Guyon Kanalında Ganglion Kisti, 22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – 2011 Antalya

 

G.3. Serkan Akçay, Bilgehan Çatal, Cemal Kazımoğlu, Ahmet Kurtulmuş, Kaya Turan, İsmail Safa Satoğlu Adduktor Magnus Kası İçinde Ender Rastlanılan Birincil Kist Hidatik Olgusu, 22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – 2011 Antalya

 

G.4. Atilla Çıtlak, Kaya Turan, Hüseyin Uygun, Cihan Aslan, Tuğrul Bulut, Mehmet Yıldız, Muhittin Şener Ayak Bileği Çevresindeki Yumuşak Doku Defektlerinin Onarımında Sural Arter Flebi 6. Ulusal Rekonstruktrif Mikrocerrahi Kongresi – 2014 Antalya

 

G.5. Cem Özcan, Fırat Erpala, Kaya Turan, Eyüp Çağatay Zengin, Cihan Aslan, Skafoid Kırıklarında Kapalı Perkütan Tespit, Sözlü Bildiri, 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – 2015 Antalya

 

G.6. Muhittin Şener, Kaya Turan, İzge Günal Kistik Skafoid Pseudoartrozunda Perkutan Greftleme Tekniği, Poster Bildiri, 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – 2015 Antalya

 

G.7. Kaya Turan, Haluk Çabuk, Cenk Köroğlu, Çağatay Öztürk Redukte edilemeyen Brachialis kası penetrasyonu olan tip 4 suprakondiler humerus kırığında farklı bir kapalı reduksiyon tekniği, Posterior intrafokal reduksiyon: Teknik not, Poster Bildiri, 2020 1. Sanal TOTBID Kongresi

 

G.8. Haluk Çabuk, Kaya Turan, Ramazan Erden Ertürer, Çağatay Öztürk Unikondiler diz protezi uygulamasında Robotik destekli cerrahi mikroplastiye üstün müdür? Sözlü Bildiri, 2020 1. Sanal TOTBID Kongresi

 

G.9 Turan K, Çabuk H, Köroğlu C, Öztürk Ç Rotator manşet artroskopik tek veya çift sıra onarımın tamir bütünlüğü ve akromiohumeral mesafeye etkisi, Sözlü Bildiri, 2020 1. Sanal TOTBID Kongresi

 

G.10 Kaya Turan, Haluk Çabuk, Çağatay Öztürk, Geç Tanı Konulan Pediatrik Radius Boyun Kırığı: Vaka Sunumu ve Literatür Değerlendirmesi, Poster Bildiri, 2020 17. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi

 

G.11 Kaya Turan, Haluk Çabuk, Osman Görkem Muratoğlu, Çağatay Öztürk Karpal Tünel Sendromu Tanısında Akıllı Telefon Destekli Kızılötesi Termal Görüntüleme Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Sözlü Bildiri, 30. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – 2021 Antalya

 

G.12 Kaya Turan, Haluk Çabuk, Osman Görkem Muratoğlu, Çağatay Öztürk Uylukta Nadir Görülen Bir Kitle: Masif Boyutlarda Femoral Sinirden Köken Alan Schwannoma, Poster Bildiri, 30. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – 2021 Antalya

 

 

G. 13 Kaya Turan, Mahmut Tunçez, Osman Görkem Muratoğlu, Haluk Çabuk, Çağatay Öztürk Özel ve Devlet Hastanelerinde Ortopedi Polikliniğine Başvuran Hastaların Anksiyete Seviyelerinin Karşılaştırılması, Poster Bildiri, 30. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – 2021 Antalya

 

 

 

Scientific meetings attended as a conversationarian

 

H.1. Kaya Turan, “Üst Ekstremite Flepleri, Distal Radius Kırığı ve Kubital Tünele Yaklaşım” Kursu Parmak Flepleri panelinde Konuşmacı ve Eğitimci - 2015 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kadavra Eğitim Merkezi – Ankara

 

H.2. Ahmet Güney, Kaya Turan, Türkiye’de Ortopedist Olmak Oturum Başkanlığı 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – 2017 Antalya

 

 

 

Proficiency certificates and certificates

 

I.1. Minimally Invasive and Locked Plate Osteosynthesis Course, 2012

 

I.2. Knee Joint Elementary Arthroscopy Course, 2013

 

I.3. Elementary Microsurgery Course, 2013

 

I.4. Prof. Dr. Rıdvan Ege Elementary Hand Surgery Course 2013

 

I.5. Elementary Arthroplasty Course, 2014

 

I.6. AO Elementary Trauma Course, 2015 

 

I.7. AO Advanced Trauma Course, 2016

 

I.8. Gazi Shoulder Arthroscopy Course, 2019

 

I.9. TOTEK Board Certificate, 2021

 

 

 

Member associations

 

J.1. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)

 

J.2. Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD) (Turkey Sports Traumatology, Arthroscopy and Knee Surgery Association)


J.3 Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği